in ,

В прайд месеца: Да научим разликите между биологичен пол и джендър

Социалният пол е различен от биологичния.

Въпреки че генетичните фактори обикновено определят биологичния пол на дадено лице, социалният пол се отнася до това как човек се идентифицират сам. Само самият човек може да определи каква е неговата полова идентичност.

Какво обаче всъщност означава полова идентичност?

Терминът полова идентичност се отнася до личното усещане на човек за своя социален пол.

Тъй като биологичният пол и половата идентичност на даден човек не трябва задължително да са еднакви, е важно да се знае разликата между тях.

полове

Социален пол („gender“ на английски език)

Социалният пол на човек е начинът, по който те се идентифицират вътрешно и как изразяват това външно.

Хората изразяват своя социален пол чрез дрехите си, външния си вид или поведението си.

Световната здравна организация (СЗО) отбелязва, че социалният пол е социална конструкция, която хората обикновено описват като свързана с женственост или мъжественост. В западните култури хората свързват женствеността с жените и мъжествеността с мъжете, но тази социална конструкция варира в различните култури.

Социалният пол обаче не е точно разделен по типичните и познати линии „мъж“ и „жена“.

мъж жена

Биологичен пол

Биологичният пол на човек обикновено се основава на определени биологични фактори като репродуктивни органи, гени и хормони.

Човек обаче може да има конкретни мъжки или женски гени, но в същото време неговите репродуктивни органи, гениталии или и двете да изглеждат различно от гените му.

Това се нарича различия в половото развитие (DSD на английски език). Хората могат също да наричат ​​различията в развитието на биологичния пол като интерсексуални.

Хората обикновено използват термините „мъж“, „жена“ или „интерсекс“ (трети пол), за да обозначат биологичния пол на даден човек.

пол

Каква е историята на полова идентичност?

Понятията и термините, които се отнасят до половата идентичност, непрекъснато се променят, тъй като нашите възприятия се развиват.

Терминът „полова идентичност“ се появява за първи път през 60-те години на миналия век. Той се отнасяше до вътрешното чувство на човек за принадлежност към категорията мъж или жена. С времето терминът започва да включва хора, които се идентифицират по други начини. Той започва се отнася до собственото усещане на дадено лице за техния социален пол, независимо от биологичния пол, който лекарят му е определил при раждането.

Някои термини като „транссексуален“ също са променили значението си с течение на времето. В миналото този термин се отнасяше само за хора, които са били подложени на определени медицински процедури като мастектомия или фалопластика. Значението на този термин оттогава обаче се промени, като сега включва и хора, които смятат, че имат полова идентичност, която е различна от тази, приписана им при раждането.

Езикът по отношение приемливостта на различната полова идентичност също се промени с годините. Терминът „куиър“, например, исторически е бил използван като обида срещу хора, които не отговарят на очакванията относно изразяването на социалния пол или половата идентичност. Сега някои хора върнаха термина. При някои обстоятелства той може да бъде приемлив, но и обиден, ако хората го използват неподходящо.

Също така е важно да се отбележи, че идентифицирането на социалния пол може да не се вписва в категория. Етикетите могат да помогнат на човек да разбере своята идентификация, но половата идентичност не винаги се класифицира по този начин. Тъй като хората започват да възприемат своята полова идентичност по нови начини, те може да открият, че нито един термин не я дефинира. Или пък те могат да се идентифицират по няколко начина.

равенство

Половата идентичност и спектърът

Половата идентичност на дадено лице не се ограничава до това да бъде мъж или жена. Някои хора не се идентифицират с нито един социален пол, докато други се идентифицират с няколко социални пола.

Според „The Trevor Project“ социалният пол на човек може да се състои от следното:

Полова идентичност: Този термин се отнася до личното усещане за собствения социален пол на индивида. Някои хора се идентифицират като мъж, докато други се идентифицират като жена. Други може да се идентифицират като нито едното, нито другото, или някъде по средата.

Изразяване и представяне на социалния пол: Това се отнася до това как човек се изразява пред другите и как иска светът да го види. Човек може да се представи като изцяло мъжествен или изцяло женствен. Или човек може да се представи като андрогинен или небинарен. Изразяването и представянето на социалния пол включват аспекти като маниери, стилове на облекло, избора на имена.

педали

Какви са различните полови идентичности?

Аджендър: Човек, който е аджендър, не се идентифицира с конкретен социален пол.

Андрогин: Човек, който се идентифицира като андрогин, има социален пол, който е едновременно мъжки и женски или варира между мъжки и женски.

Биджендър: Човек, който се идентифицира като биджендър, има два социални пола.

Буч (Butch): Жените, особено лесбийките, са склонни да използват този термин, за да опишат начина, по който изразяват мъжествеността си.

Цисджендър: Един цисджендър се идентифицира с биологичния пол, който му е определен при раждането.
Обширен социален пол(Gender expansive): Този вид социален пол е „общ термин, използван за хора, които разширяват общоприетите дефиниции на социалния пол в собствената си култура, включително очакванията за неговото изразяване, идентичности, роли и/или други възприемани полови норми“. Това са транссексуални и хора, чийто пол разширява представата на околното общество за това какво е пол.

Джендър-флуид: Лице, което се идентифицира като джендърфлуид, има полова идентичност, което „излиза“ извън очакванията на обществото за социалния пол.

„Джендър извън закона“ (Gender Outlaw): Лице, което се идентифицира като „джендър извън закона“, отказва да позволи дефиницията на обществото за „мъж“ или „жена“ да го дефинира.

Джендъркуиър: Лице, което се идентифицира като джендъркуиър, има полова идентичност, която не е същата като очакванията на обществото за определения им социален пол. Джендъркуиър може също да се отнася до лице, което се идентифицира извън това как обществото дефинира пола или някой, който се идентифицира с комбинация от полове.

Мъжествен от центъра (Masculine of center): Човек, който използва този термин, обикновено е лесбийка или транс човек, който клони повече към мъжки изпълнения и преживявания на социалния пол.

Небинарен: Човек, който се идентифицира като небинарен, не преживява пола в рамките на бинарността. Хората, които не са бинарни, могат също да изпитат припокриване с различни изрази на пола – като например несъответствие на пола.

Всеполов: Човек, който се идентифицира като всеполов преживява и притежава всички социални пола.
Полиджендър и панджендър: Хората, които се идентифицират като полиджендър или панджендър, преживяват и показват части от различни социални пола.

Трансджендър: Това е общ термин, който обхваща всички хора, които изпитват и се идентифицират с различен социален пол от този, който им е бил посочен при раждането. Въпреки че повечето хора мислят за транс мъже и транс жени, когато чуят думата трансджендър, този термин обхваща и хора, които се идентифицират като социален пол, различен от мъж или жена, включително небинарни и джендърфлуидни.

Транс: Транс е по-широк термин, който обхваща тези, които се идентифицират като небинарни и тези, които са без социален пол.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

самолет

„Възраждане” ще сезира Гешев за самолетите Ф-16

ЕС

Доклад: България прилага изцяло препоръките за борба с корупцията сред депутатите и прокурорите