in ,

Производствените цени са се вдигнали с 40% за година, в енергетиката – двойно

Общият индекс на цените на производител през април 2022 г. се увеличава с 3.3% спрямо
март, а спрямо година по-рано – с 40.2%, съобщи Националният статистически институт.
Годишният ръст на цените при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 93.7%.

В преработващата промишленост заводските цени са нараснали с 24.9%, а в добивната промишленост – с 22.2%.

В преработващата промишленост най-значително за година са се повишили цените в производството на
химични продукти – с 34.4%, производството на основни метали – с 30.9%, производството на
дървен материал и изделия от него, без мебели – с 29.8%, производството на хартия, картон и
изделия от хартия и картон – с 27.1%, производството на метални изделия, без машини и оборудване
– с 23.4%, производството на хранителни продукти – с 22.3%.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Пари

Три са автобусите, хванати да пренасят недекларирани близо 2 млн. евро

бизнес

Бизнес климатът се влошава заради несигурната среда