in ,

Експерт: Светът няма да бъде същият, лидерите да се събудят от своята удобна дрямка

Лидерите и интелектуалците се държат така, сякаш пропускат някои много важни неща в цялата картинка на динамиката в международен план, пише в анализ Сергей Петров – Араджиони, политолог.

Може да е защото не искат да го приемат или по други съображения, но е много важно да разбираме, че светът няма да бъде същият. Няколко поколения привикнаха към определен порядък, който формира тяхното ежедневие, начин на живот и дори мислене.

Сега интелектуалците, анализаторите и коментаторите се сблъскват челно с няколко предизвикателства:

На първо място – прогнозирането е изправено пред предизвикателства и всички прогнози, независимо в коя сфера (военни, икономически, политически и т.н.), могат да констатират временна картина, на база съществуващи фактори, които се променят изключително бързо. Същото важи и за проучванията на обществено настроение. Това са констатации на нещо временно, което ще се променя десетки пъти в кратки периоди.

На второ място – хубаво е да се гледа на света през съществуващите модели в хуманитарните и социалните науки, но както знаем, там няма абсолютен консенсус и нито един от водещите модели не е единствен. Това е така, защото никой от тях не е съвършен. Освен това има още нещо, което пропускаме, освен несъвършеността. Моделите са разработени в минало време, особено най-популярните и са изградени на базата на други процеси в други времена и динамики. Не ги отричам, а напротив, просто подчертавам, че никой от тях не крие универсалната истина и не е инструмент за точни оценки и отправна точка за бъдещи прогнози.

На трето място – понякога се оказва, че старата школа е по-прецизна от най-комерсиализираната в посочените направления. Това е така, защото втората често е раждала своите заключения и теоретични модели под влиянието на различни субективни желания, положили основите на редица идеологически течения, а други – под опитите за критична оценка на последствията.

На четвърто място – тези научни направления от десетилетия се занимават със субективни опити за доказване на определени тези, които да бъдат в подкрепа на определени идеологически или друг тип субективни вярвания и желания. Това и други проблеми водят до силно ограничаване на потенциала за достигането на обективни модели.

Попадайки в някоя от бездънните улици, които тези предизвикателства изграждат, остава на заден план мисленето относно бъдещето, но по най-обективния начин, доколкото това е възможно.

И тук стигаме до липсата на желание за приемане на реалността и констатирането на нещо много важно: Светът няма да бъде същият.

Не защото има военен конфликт, а заради спецификите на точно този конфликт, таймингът и причините за него и заради начинът, по който той се развива. Това принуждава лидерите да се събудят от своята удобна дрямка и да вземат решения, за които не е ясно какви ще бъдат отговорностите и последствията.

Дори не искам да включвам тук вероятността за ядрена война. И без нея, ще настъпят важни промени.
Ще се променят фундаментално икономическите модели и целите вериги, които изградиха нашето ежедневие, мислене и поведение. Тези сериозни промени все още изглеждат като илюзия за мнозина, но ще дойдат много скоро.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

путин

Путин наложи нови ответни санкции на Запада

Фирма

Българска фирма е била замесена в опит за незаконно изнасяне на 1,2 милиона долара от Украйна